Copyright

Copyright 2008 Nationaal Archief.

Het Nationaal Archief behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van deze website, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, afbeeldingen, databases etc. Informatie van de website mag gratis worden gereproduceerd, zolang het correct en niet in een misleidende context wordt gebruikt. Bij gebruik van informatie van deze website dient het Nationaal Archief duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht.

De mogelijkheid tot vrij gebruik van de informatie geldt niet voor informatie op de website van het Nationaal Archief waar de auteursrechten van derden op berust. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan deze derde partij.