Colofon

De website Afscheid van Indië is een initiatief van het Nationaal Archief en is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Het Gebaar.

Realisatie

Archiefinstellingen

Deze website kon alleen gerealiseerd worden dankzij de medewerking van de volgende archiefinstellingen:

 • National Archives and Records Administration (College Park Maryland, Verenigde Staten)
 • MacArthur Memorial (Norfolk Virginia, Verenigde Staten)
 • National Archives (Kew, Groot-Brittannië)
 • National Archives of Australia (Canberra, Australië)
 • Australian War Memorial (Canberra, Australië)
 • Riksarkivet (Stockholm, Zweden)
 • Archive du Comité international de la Croix Rouge (Genève, Zwitserland)
 • Onderzoeksarchief F. Gouda
 • Onderzoeksarchief M.C. van Delden
 • Nationaal Archief (Den Haag, Nederland)
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (Leiden, Nederland)

Het Nationaal Archief is de Royal Australian Navy, de Royal Australian Air Force, het Australian Army en het Zweedse Utrikesdepartementet (Ministerie van buitenlandse zaken) zeer erkentelijk voor het verlenen van toestemming voor het gebruik van hun archieven op deze website.