Republiek Indonesië

Op 17 augustus 1945 roept Soekarno in Djakarta de onafhankelijkheid van Indonesië uit. Soekarno wordt president en Hatta vice-president. Volgens de grondwet is Indonesië een republiek en legt een kabinet verantwoording af aan de president. Tot er algemene verkiezingen worden gehouden, vertegenwoordigt de KNIP (Komite Nasional Indonesia Poesat - Centraal Indonesisch Nationaal Comite) de Indonesische bevolking. De leden worden door Soekarno benoemd. Soetan Sjahrir is de eerste premier van de Republiek. Vanwege de gespannen politieke situatie in Batavia/Djakarta vestigt de regering zich in Djokjakarta. De jonge Republiek krijgt te maken met een militante achterban die geen concessies wil doen aan de eis van volledige en directe erkenning van de onafhankelijkheid. Een ander probleem is dat zij geen enkele greep krijgt op de talrijke Indonesische strijdgroepen die actief zijn en zich niets van het reguliere leger aantrekken. In de laatste drie maanden van 1945 heerst er in grote delen van Java een volstrekte anarchie. Eind november 1945 wordt de Indonesische regering door de Engelse legerleiding gevraagd te helpen bij de repatriëring van de Japanners en de beveiliging van de voedseltransporten naar Bandoeng en Buitenzorg. Dat biedt de Republiek de kans internationaal goodwill te kweken door te laten zien dat zij in staat is een grootschalige humanitaire operatie uit te voeren. Daartoe wordt de organisatie POPDA (Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang dan APWI - Organisatie voor de evacuatie van Japanners en APWI) opgericht.

Literatuur


M.C. van Delden, De republikeinse kampen in Nederlands-Indië oktober 1945-mei 1947. Orde in de chaos? (Kockengen, 2007).
Lambert Giebels, Soekarno. Nederlandsch onderdaan. Biografie 1901-1950 (Amsterdam, 1999).
Bob Hering, Soekarno. Architect of a nation (Amsterdam, 2001).

Informatie o.a. in:

Toegang 2.22.21
- inv.nrs. 259, 260, 261, 280, 292, 294, 297, 298, 299, 300, 301 en 302 (National Archives of Australia, Canberra)
- inv.nrs 381 t/m 386 (Serie: Negotiations between the Dutch and the Republic of Indonesia, 1947 en 1948) National Archives of Australia, Canberra
- inv.nrs. 394
- inv.nrs. 990 t/m 1014 (Serie Arsip Nasional Yogya Dokumen) Collectie F. Gouda

Zie ook:

- Onderhandelingen Nederland en Indonesië
- Diplomatieke en militaire relatie met Australië
- Diplomatieke en militaire relatie met de Verenigde Staten